O festivalu

Festival pořádá Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd (www.nudz.cz). Festival Na hlavu si klade za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti.

Prostřednictvím filmů doplněných přednáškami odborníků, semináři a dalším doprovodným programem přibližuje oblast psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Návštěvou festivalu přispíváte na destigmatizační aktivity, jež pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Za organizací festivalu stojí tým z výzkumného programu Sociální psychiatrie, který je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče v ČR. Jedním z jeho témat je i výzkum stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejího snižování.

Kompletní program minulého ročníku najdete zde.

Vstupenky na jednotlivé akce jsou k dispozici na pokladně v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze. Pro rezervaci lístku volejte: 222 113 425.

Podívejte se, jak vypadal minulý ročník festivalu

Napsali o nás

Kontakt na organizátory

Hlava festivalu:
Štěpán Šustek
e-mail: stepan.sustek@nudz.cz
telefon: 770 618 222

Hlava seminářů a workshopů:
Karolína Mladá
e-mail: karolina.mlada@nudz.cz
telefon: 605 407 628

Hlava doprovodného programu v předsálí:
Alexandr Kasal
e-mail: alexandr.kasal@nudz.cz
telefon: 723 774 905

Hlava destigmatizačního programu:
Slavomíra Pukanová
e-mail: slavomira.pukanova@nudz.cz
telefon: 283 088 422

Externí poradní hlava:
Pavla Chlebounová
e-mail: pavla.chlebounova@nudz.cz
telefon: 725 992 047

Zástupná hlava festivalu:
Tomáš Formánek
e-mail: tomas.formanek@nudz.cz

Design a web
Filip A. Menšl
e-mail: filip.mensl@gmail.com